Haukelirennet 2022

Laurdag kunne endeleg det trettande ordinære Haukelirennet arrangeras. Sola skein om kapp med dei 1064 deltakarane då starten gjekk på toppen av Haukelifjell skisenter. Gaute Kvåle frå Rødal IL vann herreklassa, medan Silje Øyre Slind frå Oppdal IL vann dameklassa.

Etter to amputerte år var det berre store smil å sjå i den 32 kilometer lange Haukelirennløypa på Haukelifjell. Til saman deltok 1064 løparar i solsteika. Den aller raskaste gjennom var Gaute Kvåle frå Røldal IL med tida 1:11:38. Deretter fylgde Eivind Kjennerud frå Sande Sportsklubb med tida 1:12:58 og Arild Fosse frå Bjørgum med tida 1:15:14. På damesida vann Silje Øyre Slind frå Oppdal IL med tida 1:18:58, før Gunnhild Kvålseth med tida 1:24:49 og Hanna Kristine Larsen frå Heddal IL med tida 1:25:21.

Ungdomsrennet
I ungdomsrennet var det Jacob Berntzen Utistog frå Koll IL som gjekk fortast. Kristina Skulestøyl Aas frå Gransherad IL var raskaste jente.

Blidaste turrennet
Gleda over å gå Haukelirennet att var tydeleg stor blant både aktive, mosjonistar, trimmarar, ungdom og barn, og arrangøren var nøgde med deltakartalet, trass i litt færre enn dei siste gjennomføringane. Dei 130 funksjonærane frå IL Rein kunne smile då siste løparen gjekk i mål laurdag ettermiddag. Det er ikkje for ingenting at Haukelirennet går for å vere «Noregs blidaste turrenn».

 

Resultat 2022

Bilete (oppdateras fortløpande)

Velkommen tilbake laurdag 15. april 2023!


Jurymøte etter rennet, laurdag kl. 16:40

Jurymøte etter rennet, laurdag 2. april kl 16:40

Desse deltok:

 • Geir Colbjørnsen,, TD
 • André Horgen, ass TD
 • Trond Neri Flothyl, rennleiar
 • Margit Slåtta Flothyl, sekretær
 • Ted Erik Botn, løypesjef
 • Anders Holen, ansvarleg lege

Evaluering:

 • 1064 deltakarar.
 • Fin flyt i parkering, Vennerenn og start. Løypene var strøkne. Tidtaking gjekk bra.
 • Deltakarar opplevde det som positivt med to ekstra spor på start (10 spor i år)
 • Kan skilte betre til bagasje.
 • Tydeleg på at pengepremiar ikkje er for ungdomsrenn, inkl. SR-spurten. Kan vurdere ein eigen spurt for ungdommen.

Skader og hendingar

 • Ingen alvorlege skader. Meldt om eit forstua handledd. Elles gnagsår.
 • Røde Kors har vore flinke til å fylgje opp og melde på samband.

Tilbakemeldingar

 • Stort sett bare smil og gode tilbakemeldingar.
 • Eit innspel om at nokre hundeeigarar tar litt lite hensyn.

Rapport frå jury

 • Godt organisert arrangement. Artig med så mange unge funksjonærar.
 • Innspel om å presisere at pengepremiar berre gjeld elite.


Referat frå jurymøte laurdag kl. 08:00

Referat

Jurymøte før rennet, laurdag 2. april kl 08.00

Desse deltok:

 • Geir Colbjørnsen,, TD
 • Trond Neri Flothyl, rennleiar
 • Margit Slåtta Flothyl, sekretær
 • Ted Erik Botn, løypesjef
 • Anders Holen, ansvarleg lege

Status:

 • God kontroll på dei ulike postane. Løypa er bra.
 • 909 påmelde per kl. 08:00.

 Vêr og føre:

 • Forholda er gode. Kaldt frå morgonen, men ingenting som tilseier at været blir eit problem i dag.
 • Hardt føre.

Beredskap:

 • Porsgrunn Røde Kors har mannskap i målområdet.
 • Vinje Haukeli Røde Kors står mellom heisen og start. Av erfaring greit med mannskap der. Er elles mannskap plassert rundt i løypa. Totalt 6 patruljer ute, samt eit co i mål. 14 i mannskapet. Patruljene er dynamiske.
 • Ikkje krav om at ambulanse står på staden heile tida. Strebar likevel etter å hente inn ny ambulanse dersom akutt skade medfører tur til sjukehus . Ambulanse frå den ordninære beredskapen køyrer i møte. Porsgrunn Røde Kors har også beredskap.
 • Landingsplass for luftambulanse bak verkstaden vest for parkering. Elles mogleg å lande rundt i fjellet.
 • Røde Kors køyrer oppsamlingsrunde mot slutten av renndagen.
 • Evakuering av skadde frå skadestoge: krysse nettinggjerde nederst på oppløpet og rett til ambulanse som står oppstilt på parkeringsplassen.

Anna:

 • Få oversikt over dei som manglar mot slutten av dagen.
 • Det er forholdsvis kald grunntemperatur, så skal vere obs på folk som er lenge ute, evt sit lenge stille eller blir liggande på bakken.
 • Brukar mellomtidene/passeringspunkt for å fange opp eventuelle problem. Dette spesielt når det nærmar seg slutten.
 • Sperretid kl. 16:00 på matstasjon 3.

Plassering av folk:

 • Lege held seg i målområdet.
 • Rennleiar, TD og ass TD start, matstasjon og mål
 • Ted (løypesjef) held seg i mål.

 

Neste jurymøte: Laurdag 2. april kl. 17:00.


Seedingliste

Gaute Kvåle
Eivind Kjennerud
Per Ingvar Tollhaug
Olve Ure
Vetle Svanes Strand
Sondre Østervold
Robin Sælen
Nils Olav Kjetså Røed
Simen Fossesholm
Silje Øyre Slind
Gunnhild Kvålseth
Fredrik Johnsen
Øystein Haldorsen
Andre Botnen
Vidar Igeltjørn
Magnus Tobiassen
Per Gunnar Mustad
Kristian Heggebø
Hanna Kristine Larsen
Vetle Bustnes Martinsen
Sjur Obrestad Gabrielsen
Ola Martin Øverland
Hogne Findal Skar
Tage Aarekol

 

 


SWIX smørjetips Haukelirennet

Oppdatert fredag 011.04.2022 kl. 13:37

Det har i det siste vore kaldt på fjellet og me ventar stabile forhold. Smjørjetips er basert på værmelding og testing i renntraseen.

Swix anbefalar fylgjande:

STRUKTUR

Steinslipte ski: Medium/fin slip. Husk rill oppi steinslip gir ofte bedre gli.

Swix Rillejern: 1,0 mm rett rill (pregevalse som ruller og gir rett struktur). Lett trykk på bakskia.

GLID – Flourfritt alternativ 1. (Racing)

Varm inn HS06 blå glider med smørejern. Avkjøles, sikles og børstes med stål eller messing (T179/T162/)Legg deretter DHP hvit maraton pulver alternativt TSP5 pulver, varmes inn med smørejern. Avkjøles, sikles og børstes med stål eller messing (T179/T162), poleres til slutt med blå eller rød nylonbørste (T160/T190)

GLID – Flourfritt alternativ 2. (Tur)

Spray på HS06L Liquid. Her kan det være lurt å benytte en T21 filtkork for påføring. Spray på filten og stryk over skia, la det tørke innendørs. Når produktet har tørket, kan produktet børstes med blå eller rød nylonbørste (T160/T190) Vi anbefales å ha en hard glider i bunn. eksempelvis PS06

FESTE alternativ. for dagens forhold

 1. Rubb opp festesonen godt med slipepapir #100 (Swix T330 el. T0011).
 2. Spray på et tynt lag KB20 grunnklister på spray
 3. Legg deretter 1 tynt lag KX30 blått isklister
 4. Legg så 2-3 lag VP40 blå, eventuelt flere lag ved behov.For justering ta med VP45 og VP50

FELLESKI

Skal du gå med felleski anbefaler vi at du påfører N21 Swix Skin Boost for å øke fellens gli og feste-egenskaper.
Har du en godt brukt felleski med en skitten fell, anbefaler vi at du renser fellen godt med Swix N22 og deretter impregnerer fellen med N20 Swix skin impregnation.

Ny oppdatering kommer fredag formiddag.

Vi ønsker alle lykke til!


Smørjeservice

Frå i dag ca. kl. 14: 00 tek Brukås Sport og Yes Skiwax/Hovden Skigymnas i mot ski til prepping. Dei tek både i mot ski til ungdomsrennet og Haukelirennet.

Smøjeservice finn du i Haukelifjell skisenter.


Seeding og organisering av startfelt

Haukelirennet legg fylgjande til grunn for kva løparar som skal i seeda gruppe:

 • Arrangør nyttar resultatlista for Haukelirennet året før som utgangspunkt og held dette opp mot FIS-punkt. Der det blir tvil, eller løpar ikkje har delteke i Haukelirennet tidlegare, brukar arrangøren FIS-punkt som grunnlag for seeding.
 • For å koma med i seeda gruppe må nye løparar må ha betre rangering med utgangspunkt i FIS-punkt enn den løparen på vår seedingsliste med lågast rangering.
 • Fredag før rennet, innan kl. 10.30, legg me ut liste over seeda løparar på vår heimeside

Om du har spørsmål eller krav om seeding på bakgrunn av fyrste publiserte liste, kan du sende epost med ei enkel grunngjeving til rennleiar trond.flothyl@haukelirennet.no innan fredag 1. april 2022 kl. 15.00

Juryen stadfester endeleg seedingsliste og publiserer denne her på heimesida innan fredag kl. 22.00

Organisering av startfelt

Bak seeda gruppe vil vi dele feltet inn etter forventa slutttid.

Vi oppmodar deltakarane til å stille seg i det området dei meiner er rett for deira ambisjon og kapasitet. Startfeltet vil bli delt inn i båser med fylgande skilting

Bås 1: Forventa sluttid under 1 t. 45 min.
Bås 2: Forventa sluttid 1 t. 45 min.- 2 t.
Bås 3: Forventa sluttid 2 t.-2 t 30 min.
Bås 4: Forventa sluttid 2 t. 30 min. eller meir/mosjonklasse/trimklasse

Ungdomsrennet har ikkje seeding og løparar her vil ha eigen bås langt framme på høgre sida i startfeltet.

Startfeltet opnar kl. 11.50.


Program - dette skjer på renndagen

Program 2. april 2022
Kl. 08.30: Rennkontoret opnar
Kl. 09.00 Skiheisen opnar
Kl. 09.30-13.30: Start trimklasse
Kl. 10.15: Felles oppvarming for Vennerennet
Kl. 10.30: Vennerennet startar
Kl. 11.50: Startfeltet for tidtakarklassene opnar
Kl. 12.30: Haukelirennet startar
Ca. kl. 13.00: Målgang ungdomsrennet
Ca. kl. 13.30: Målgang Haukelirennet
Ca. kl. 14.30 Premieutdeling

Les under praktisk info for meir informasjon.

 


Motiverande foredrag med Øystein "Pølsa" Pettersen

Fredag 1. april, kvelden før renndagen, inviterar me deltakarar og funksjonærar til eit motiverande føredrag med Øystein «Pølsa» Pettersen.

Øystein er tidlegare skiløpar med mellom ana olympisk gull i lagsprint. Seist såg me han i 71 garder nord og Mesternes Mester, og han er også aktuell med boka «Helt Konge!».

Inngang: 

 • For ungdom påmeldt Haukelirennet: gratis
 • For andre påmelde deltakarar: vipps 100 kr i døra
 • Funksjonærar: gratis

Tid og stad :

 • Samfunnhuset på Edland skule klokka 19:00

 

Det blir enkel servering.

Vel møtt til kanskje den perfekte oppladninga før Haukelirennet går av stabelen 2. april. Husk at du må vere påmeldt Haukelirennet for å delta på føredraget.