Reise og overnatting

Haukelirennet har start/mål i Haukelifjell skisenter. Skisenteret ligg langs E134, hovudfartsåra mellom aust- og vest-Noreg. Meir informasjon om Haukeliområdet finn du på  Visit Haukeli .

Oversikt over avstandar til Haukelifjell skisenter med NAF køyreruter

Frå Haugesund:
 256 km / 3t 43 min

Frå Oslo
268 km / 4 t 10 min

Frå Kristiansand
256 km / 3 t 48 min

Frå Bø i Telemark
134 km / 1 t 55 min

Frå Skien
187 km /  2 t 51 min

Frå Sandefjord
233 km / 3 t 33 min

Frå Bergen
213 km / 4 t 12 min

Frå Stavanger
235 km / 4 t 36 min

Buss

Overnattingsstader

Haukelifjell booking har leilegheiter og hytter sentralt i start/målområdet.

Haukeli Hotell ligg ca. 16 km frå start/målområdet retning aust.

Haukeliseter fjellstue ligg ca. 10 km frå start/målområdet retning vest.

Vågslitun hotell ligg ca. 7 km frå start/målområde retning aust.

Arbutun turisthytter ligg ca. 3 kilometer frå start/målområdet retning aust.

Midtveit Hytteutleige  ligg ca. 20 kilometer frå start/målområdet retning aust.

Elles er det mogleg å sjekke overnatting på Rauland (ca 58 km frå rennstadion),  Hovden (ca 45 km frå Haukelirenn-stadion) eller Røldal (ca. 37 km frå stadion)