Me minnar vennleg om at fluorhaldig smøring eller produkt som inneheld fluor er forbode i alle greiner og på alle nivå – det inkluderer turrenn. Det kan gjennomførast kontrolltesting av ski. Sjå meir på skiforbundet sine sider.