På grunn av vinden som er meldt og føret elles har arrangøren bestemt at Haukelirennet 2024 blir to rundar av 16 kilometer. Det er traseen aust for matstasjon 1 som blir nytta.

Traseen som blir nytta er merka i grønt på løypekartet HER (link til løypekart). Avgjersla er teke for å best vareta sikkerheita til løparane og samtidig få til eit fullverdig og langt turrenn.

Statkraftspurten er som vanleg etter omtrent 8 kilometer. Sport 1-spurten er etter omtrent 27 kilometer. Dert vil bli organisert matstasjon 2 ved runding.

Rennleiinga og juryen vil fortløpande fylgje med på været og syte for at rennet går føre seg på forsvarleg vis. Det kan derfor avhengig av været bli fleire endringar fram mot rennstart. Dette vil i såfall publiserast her, på sosiale media og på speakeranlegget.

Uansett vær og føre er Haukelirennet Noregs blidaste turrrenn, og me håpar å sjå akkurat deg på laurdag!