Jurymøte etter rennet, laurdag 2. april kl 16:40

Desse deltok:

 • Geir Colbjørnsen,, TD
 • André Horgen, ass TD
 • Trond Neri Flothyl, rennleiar
 • Margit Slåtta Flothyl, sekretær
 • Ted Erik Botn, løypesjef
 • Anders Holen, ansvarleg lege

Evaluering:

 • 1064 deltakarar.
 • Fin flyt i parkering, Vennerenn og start. Løypene var strøkne. Tidtaking gjekk bra.
 • Deltakarar opplevde det som positivt med to ekstra spor på start (10 spor i år)
 • Kan skilte betre til bagasje.
 • Tydeleg på at pengepremiar ikkje er for ungdomsrenn, inkl. SR-spurten. Kan vurdere ein eigen spurt for ungdommen.

Skader og hendingar

 • Ingen alvorlege skader. Meldt om eit forstua handledd. Elles gnagsår.
 • Røde Kors har vore flinke til å fylgje opp og melde på samband.

Tilbakemeldingar

 • Stort sett bare smil og gode tilbakemeldingar.
 • Eit innspel om at nokre hundeeigarar tar litt lite hensyn.

Rapport frå jury

 • Godt organisert arrangement. Artig med så mange unge funksjonærar.
 • Innspel om å presisere at pengepremiar berre gjeld elite.