Personvernerklæring

1 Generelt

Denne erklæringen beskriver hvordan Haukelirennet samler inn og behandler data som du gir oss eller som vi samler inn via selskapets hjemmeside, www.haukelirennet.no («nettstedet»).

Selskapet er ansvarlig for dine personopplysninger. Alle henvendelser til selskapet må gjøres gjennom kontaktinformasjon oppført etter § 7.

Når du besøker nettstedet, samler vi automatisk inn informasjon om deg. Dette kan være hvilken nettleser du bruker, hvilke søkeord du bruker på vår nettside, IP-adresse og informasjon om datamaskinen. Alt dette gjøres for å optimalisere konvertering på nettstedet, forbedre dette og gjøre målrettet markedsføring.

Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev, sender oss en henvendelse via vårt kontaktskjema eller melder deg på et av våre arrangementer via påmeldingsskjemaer, samtykker du at vi kan samle informasjon om deg. Dette er typisk navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og eventuell annen informasjon som vi trenger til å gjennomføre møter og aktiviteter.

Vi bruker informasjonen vi samler inn i forbindelse med din registrering for nyhetsbrev til å administrere din påmelding, for å tilby deg direkte markedsføring, samt å informere deg om våre tjenester og annet som du har gitt ditt eget samtykke til at vi kan sende deg.

2 Hva er grunnlaget for innsamlingen?

Innsamling av informasjon, som nevnt over, er nødvendig for at vi kan forbedre brukervennligheten og tilby deg relevant informasjon.

Vi vil bare bruke IP-adressen til å fastslå din geografiske plassering, hvis vi har mottatt ditt eget samtykke og innsamlingen av informasjon er nødvendig for at vi kan oppfylle vår avtale med deg.

Vi samler bare annen informasjon som nevnt over hvis du setter ditt uttrykkelige samtykke.

3 Bruk av data-prosessorer

Haukelirennet er ansvarlige for dataene, og de skal ikke brukes til andre formål enn gjennomføring av kontrakten med oss. I de tilfellene der vi benytter oss av eksterne databehandlere, vil ansvaret for dataene sikres gjennom databehandlerens egen sertifisering.

Ett av disse eksemplene for datahåndtering, er Google Analytics v/Google Inc, etablert i USA. Passende vernetiltak for overføring av informasjon til USA sikres gjennom databehandlerens sertifisering under EU-US privacy. En kopi av sertifiseringen finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

4 Dine rettigheter

Under finner du informasjon om dine rettigheter.

Innsikt

Du har når som helst rett til å spørre oss om hvilken informasjon vi har registrert om deg, hva formålet for registreringen er, hvilke kategorier av personopplysninger, eventuelle mottakerne av informasjon, samt informasjon om dataens opprinnelse.

Du har rett til å få en kopi av den personlige detaljer vi behandler om deg. For levering av flere kopier, vil vi kreve en avgift på kr 100,00. Ønsker du en kopi av dine personlige data, vennligst send en skriftlig forespørsel, sammen med identifikasjon at du er den aktuelle (kopi av pass/førerkort e.l.)

Rett svar

Du har rett til å korrigere feil i personopplysninger som vi har registrert om deg. Hvis du blir klar over at det er feil i informasjonen vi har registrert om deg, sender du oss en skriftlig henvendelse til oss med korrigert informasjon.

Rett til å slette

Du har rett til å få noen av eller alle dine personopplysninger slettet av oss, for eksempel hvis du trekker tilbake ditt samtykke til registreringene våre. I den grad at behandlingen av din informasjon er nødvendig, for eksempel for å overholde våre lovpålagte forpliktelser, er vi ikke forpliktet til å slette de personlige dataene.

Retten til å begrense behandling for lagring

Du har, i noen tilfeller, også rett begrenset behandling av dine personlige data til bare å bestå av lagring, for eksempel hvis du mener at informasjonen vi behandle om deg, ikke er riktige.

Rett til datamobilitet

Du har rett til å ha dine personlige data i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, og rett til å overføre denne informasjonen når vi samler inn din personlige informasjon i forbindelse med:

  • at du gir ditt samtykke til å bruke IP-adressen til å fastslå din geografiske plassering
  • at du gir ditt samtykke til påmelding av nyhetsbrevet
  • at du gir ditt samtykke til påmelding av aktiviteter og møter

Rett til innsigelse

Du har rett til enhver tid av spesielle grunner til å motsette deg vår behandling av dine personlige opplysninger som vi samler inn til bruk for å forbedre nettstedets brukervennlighet.

Du har også rett når som helst gi en innsigelse til vår behandling av dine personlige data som vi behandler i forbindelse med direkte markedsføring.

Hvis du ikke aksepterer denne behandlingen, har vi ikke lenger rett til å behandle din personlige informasjon, med mindre vi kan vise legitime grunner til å fortsette behandlingen.

Rett til å tilbakekalle samtykke

Du har til enhver tid rett til å oppheve ditt samtykke til å bruke IP-adressen til å fastslå din geografiske plassering, samtykke til påmelding til vårt nyhetsbrev eller påmelding til våre møter og aktiviteter. Hvis du opphever ditt samtykke kan vi fortsatt, i noen tilfeller, være berettiget til å fortsette behandlingen, og i slike tilfeller vil du få informasjon om det.

Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, vennligst kontakt oss på tommy.lindskog@haukelirennet.no.

Rett til å klage

Du har rett til å sende en klage til Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo over vår behandling av dine personlige data.

5 Sletting av personlige opplysninger

Hvis du ikke gjør bruk av vårt nettsted for en periode på 1 år, vil vi automatisk slette informasjonen som vi har registrert om deg, som vi ikke er lovpålagt å lagre i et lengre tidsrom.

Informasjon som vi har samlet i forbindelse med at du har gitt ditt samtykke til at vi kan sende deg markedsføring av e-post, SMS og post, vil vi slette dersom du trekker ditt samtykke, med mindre vi har rett til å fortsette behandlingen.

Informasjon som vi har samlet i forbindelse med abonnementet på nyhetsbrevet, vil vi slette hvis du retter en henvendelse til oss om det. Alle nyhetsbrev vil du ha muligheten til å melde inn og ut av abonnementet. Hvis en avbestilling er gjort, vil vi automatisk slette dataene vi har samlet om deg.

6 Sikkerhet

Vi har implementert nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak tas mot at personopplysninger utilsiktet eller ulovlig ødelegges, forsvinner, endres eller forringes, så vel som mot at de kommer til tredjeparts kunnskap eller misbrukt.

Kun ansatte som trenger å få tilgang til dine personopplysninger for å utføre jobben, har tilgang til disse.

7 Kontaktinformasjon

Haukelirennet er ansvarlig for de personlige data som samles inn via nettsiden. Hvis du har spørsmål eller kommentarer på disse retningslinjene for personvern, kan du kontakte:

Haukelirennet, v/daglig leder Tommy Lindskog tommy.lindskog@haukelirennet.no.

8 Endringer i personvernet

Vi har rett til når som helst å gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør endringer i retningslinjene for personvern, vil du bli informert om dette på ditt neste besøk til nettstedet.

Hvis du ikke godtar de reviderte retningslinjene, har du ikke mulighet til å fortsette å bruke nettstedet og personopplysningene kan slettes.

Versjoner

Dette er versjon 1.0 av selskapets personvern, datert 17.08.18